Skip directly to content

Xeljanz (tofatsitiniib) kliinilises praktikas: pärismaailma andmed ja praktilised teadmised haavandilise koliidi kohta (VIDEO)

Veebiseminar sisaldab:

  • Ülevaadet pärismaailma andmetest, mis toetavad tofatsitiniibi kasutamist mõõduka kuni raske aktiivse haavandilise koliidiga täiskasvanud patsientidel.
  • Arutelu haigusjuhtude kirjelduste põhjal ja juhiseid tofatsitiniibi kasutamiseks mõõduka kuni raske aktiivse haavandilise koliidiga täiskasvanud patsientidel.

 

PP-XEL-EST-0051