Skip directly to content

Privaatsus- ja küpsiste kasutamise põhimõtted

 

Pfizer Luxembourg SARLi Eesti haruettevõte (edaspidi „Pfizer”)
A.H.Tammsaare tee 47, 11316, Tallinn, Eesti
Telefon: +372 666 7500
Faks: +372 640 5327

Kogume koolituse ja tooteteabe pakkumise eesmärgil PfizerPro teenuse kasutajate teatud andmeid.

Andmed kogutakse kasutajatelt ja võivad hõlmata kasutaja nime, e-posti aadressi, sünniaega, ametikohta, eriala, tööandjat ning nõusolekut Pfizerilt e-kirjade saamiseks.

Pfizer kuulub Pfizeri ettevõtete kontserni. Meie kogutavaid isikuandmeid võidakse jagada meie kontserni piires sidusettevõtetega, mille nimekiri on aadressil www.pfizer.com. Nende hulka kuuluvad ka Ameerika Ühendriikides asuv Pfizer Inc ja väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda tegutsevad alltöövõtjad. Isikuandmete edastamine toimub kohaldatavate privaatsust käsitlevate õigusaktide kohaselt.

Pfizer on võtnud piisavad tehnilised ja organisatsioonilised meetmed isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu ning juhusliku või tahtliku kustutamise, muutmise, avalikustamise, edastamise või muu ebaseadusliku kasutamise eest. Isikuandmeid töötlevad ainult isikud, kelle töökohustused nõuavad niisuguste andmete töötlemist.

Teil on õigus isikuandmetele juurde pääseda ja valesid, ebatäpseid või mittetäielikke isikuandmeid parandada. Veel võite keelata oma andmete kasutamise otseturustuse otstarbel. Niisugused taotlused tuleb teha kirjalikult ja saata ülaltoodud aadressil.

Küpsiste kasutamine

Pfizer võib koguda teilt teavet „küpsiste” kasutamise teel. Küpsised on väikesed tähti ja numbreid sisaldavad failid, mille paigutame teie arvutisse, kui sellega nõustute. Nende küpsiste järgi oskame vaadata, kuidas ja millal külastatakse veebisaidi lehekülgi ning kui paljud seda teevad. Selle tehnoloogia abil saadud teabe alusel loodame oma veebisaite paremaks teha. Ehkki küpsised tavaliselt ei sisalda isikuandmeid, võime juhul, kui olete meile enda kohta teavet esitanud, seostada teie registreerumisandmed küpsiste või muude jälgimisvahenditega, mille meie veebisait teie arvuti kõvakettale paigutab. Küpsise seostamine meie registreerumisandmetega võimaldab meil pakkuda ulatuslikumat isikupärastamist ja paremat funktsionaalsust. Ilma küpsisteta ei oleks niisugused funktsioonid võimalikud.

Veebibrauseri saab seadistada nii, et saate ise reguleerida, kas nõustute küpsistega, keeldute küpsistest või teatatakse teile iga kord, kui teile küpsis saadetakse. Kui brauser on seadistatud küpsistest keelduma, ei tunne küpsiseid kasutavad veebisaidid teid ära, kui veebisaidile tagasi pöördute. Samuti võib kaduma minna osa veebisaidi funktsioonidest. Brauseri spikrist saate teada, kuidas keelata brauseril küpsiste vastuvõtmine. Kui soovite küpsiste kohta lisateavet, näiteks seda, kuidas vaadata, millised küpsised on seatud ja kuidas neid kustutada või hallata, siis vaadake veebisaiti www.allaboutcookies.org.

Peale Pfizeri küpsiste võivad erinevatel põhjustel teie arvutisse küpsiseid paigutada teatud kolmandad osalised. Näiteks kasutame mõnikord Google Analyticsit ja/või WebTrendi. Need on analüüsivahendid, mis aitavad meil aru saada, kuidas külastajad meie veebisaite kasutavad. Küpsiseid võivad kasutada ka meie veebisaidil olevad kolmandate osaliste lingid või reklaamid; te võite need küpsised vastu võtta, kui klõpsate lingil, mis viib kolmanda osalise veebisaidile, või reklaamil. Me ei reguleeri niisuguste kolmandate osaliste teabe kogumist ega kasutamist ja selliste kolmanda osalise küpsiste kohta need privaatsuspõhimõtted ei kehti. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas need ettevõtted teavet koguvad ja/või kasutavad, peaksite pöörduma otse nende poole.

Lisaks võime kasutada jälgimissüsteeme, näiteks pikselsilte. Pikselsildid, mida vahel nimetatakse ka veebimajakateks, sarnanevad funktsioonilt küpsistega, kuid ei ole oma väikese suuruse tõttu nähtavad. Nende abil edastatakse aga meie serveritele teatud teavet, mida kasutatakse meie veebisaitide isikupärastamiseks ja Pfizeri muude veebisaitide teiepoolse kasutuse jälgimiseks. Peale selle võime kasutada pikselsilte oma HTMLi põhistes e-kirjades.

Me võime neid küpsiste kasutamise ja privaatsuspõhimõtteid suvalisel ajal muuta. Palun vaadake seda veebisaiti perioodiliselt, et võimalikest muudatustest teada saada.