Sellel lehel olev teave on mõeldud ainult Eestis registreeritud tervishoiutöötajatele.

Search

Menu

Close

SisenegeLogi välja
Meie ravimidRavivaldkonnadKontaktVõta Meiega ÜhendustKontaktPfizeri meditsiiniline informatsioon

Kõrvaltoimetest teatamise info leiab lehekülje alumisest osast.

Link

Menu

Close

APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud)
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud)ToimemehhanismVaktsineerimise soovitused
Kliiniline programm
Ülevaade kliinilisest uuringustÜlevaade kliinise uuringu kõrvaltoimetest
PneumokokkhaigusHaigusriskSerotüüpide katvus
Annustamine ja manustamine
Annustamine ja manustamine
VideoVideodLisaKorduma kippuvad küsimusedKasulikud lingid
Uus ajajärk täiskasvanute pneumokokivastases kaitses1,2
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) kõige laiema serotüüpide hõlmatusega pneumokoki konjugaatvaktsiin - aitab kaitsta 20 vaktsiinis sisalduva serotüübi eest.1

Järgmise põlvkonna vaktsiin, mis on välja töötatud Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) baasil täiskasvanute pneumokokkhaiguste kaitseks.1,2

20-valentsele adsorbeeritud pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiinile APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) on lisatud veel 7 serotüüpi, et aidata kaitsta pneumokoki põhjustatud kopsupõletiku ja invasiivse pneumokokkhaiguse eest. 1,2

Vaktsiinis sisaldub 20 Streptococcus pneumoniae serotüüpi1
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) aitab kaitsta täiskasvanuid invasiivse pneumokokkhaiguse eest1

Kaitske oma täiskasvanud patsiente
pneumokokkhaiguse ohu eest. 1,3-6

Vaadake andmeidLoading
Miks on pneumokokkide vastu vaktsineerimine oluline?

Vaktsineerige APEXXNAR®-ga (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud), et kaitsta oma patsiente potentsiaalselt tõsise hingamisteede haiguse eest.1,7


Tutvuge sümptomitegaLoading
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) kliiniline programm

APEXXNAR®-i (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) ohutust ja immunogeensust hinnati mitmekesisel patsiendipopulatsioonil, mille suurus oli ~ 6000 täiskasvanut.1,8-10

Tutvuge uuringu andmetegaLoading
Ravisoovitused

Tutvuge ravisoovitustegaLoading

Viited:
1. APEXXNAR®(pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) SPC 12.2022
2. Prevenar 13®(pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) SPC 11.2020
3.Jansen AG, Rodenburg GD, van der Ende A, et al. Invasive pneumococcal disease among adults: associations among serotypes, disease characteristics, and outcome. Clin Infect Dis. 2009;49(2):e23-e29.
4. Hughes GJ, Wright LB, Chapman KE, Wilson D, Gorton R. Serotype-specific differences in short- and longer-term mortality following invasive pneumococcal disease. Epidemiol Infect. 2016;144(12):2654-2669.
5. Navarro-Torné A, Dias JG, Hruba F, et al. Risk factors for death from invasive pneumococcal disease, Europe, 2010. Emerg Infect Dis. 2015;21(3):417-425.
6. Danis K, Varon E, Lepoutre A, et al. Factors associated with severe nonmeningitis invasive pneumococcal disease in adults in France. Open Forum Infect Dis. 2019;6(12):ofz510.
7. World Health Organization. Pneumococcal disease. Accessed February 1, 2022. https://www.who.int/teams/health-product-policy-and-standards/standards-and-specifications/vaccine-standardization/pneumococcal-disease
8. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Accessed January 28, 2022. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03760146
9. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of 3 lots of 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Accessed January 28, 2022. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03828617
10. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal vaccine in adults 65 years of age or older with prior pneumococcal vaccination. Accessed January 28, 2022. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03835975

▼Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teatada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.
APEXXNAR® - süstesuspensioon süstlis (Pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) Retseptiravim N1. Näidustused: 18-aastaste ja vanemate isikute aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae põhjustatud invasiivse haiguse ja kopsupõletiku vastu. APEXXNAR®-i (Pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) kasutamisel tuleb jälgida ametlikke soovitusi. Müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brüssel, Belgia. Täiendav teave müügiloa hoidja Eesti esindusest: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal, Tammsaare tee 47, tel: +372 666 7500. Ravimi omaduste kokkuvõte 12.2022.

Prevenar 13® süstesuspensioon (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) Näidustused: imikute, laste ja noorukite vanuses 6 nädalat kuni 17 aastat aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae põhjustatud invasiivse haiguse, kopsupõletiku ja ägeda keskkõrvapõletiku vastu. Üle 18-aastaste täiskasvanute ja eakate inimeste aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae põhjustatud invasiivse haiguse ja kopsupõletiku vastu. Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) kasutamine tuleb määrata kindlaks ametlike soovituste põhjal, arvestades invasiivse haiguse ja kopsupõletiku riski eri vanuserühmadele, kaasuvaid haigusi ja serotüübi epidemioloogiat erinevates geograafilistes piirkondades. Müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brüssel, Belgia. Täiendav teave müügiloa hoidja Eesti esindusest: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal, Tammsaare tee 47, tel: +372 666 7500. Ravimi omaduste kokkuvõte 11.2020.

PP-PNR-EST-0025 materjal kinnitatud mai 2023

Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest kõrvaltoimetest teatada www.ravimiamet.ee kaudu.


Kõrvaltoimetest saab teatada ka​​​​​​​ siit.

PfizerPro kontoPfizerPro Account

Ligipääsuks täiendavatele materjalidele ja teabele Pfizeri ravimite ja vaktsiinide kohta.

SisenegeRegistreerugeKontoLogi välja

See leht on mõeldud ainult Eestis registreeritud tervishoiutöötajatele. 

 

See veebileht kuulub Pfizer Eestile.

 

Autoriõigused © 2022 Pfizer Limited. Kõik õigused kaitstud.

 

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal A.H.Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti

GCMA PP-UNP-EST-0112

Olete lahkumas PfizerPro Eesti veebilehelt.

Olete suunatud välisele veebilehele:
Pöörame teie tähelepanu asjaolule, et kolmanda osapoole veebileht ei ole kontrollitav PfizerPro Eesti poolt ja talle ei laiene Pfizerpro.ee privaatsustingimused.
Tänan, et külastasite Pfizerpro.ee veebilehte.

PP-UNP-EST-0085. November 2021​​​​​​​