Sellel lehel olev teave on mõeldud ainult Eestis registreeritud tervishoiutöötajatele.

Search

Menu

Close

SisenegeLogi välja
Meie ravimidRavivaldkonnadTeadusuudised KontaktVõta Meiega ÜhendustKontaktPfizeri meditsiiniline informatsioon

Kõrvaltoimetest teatamise info leiab lehekülje alumisest osast.

Link

Menu

Close

APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud)
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud)ToimemehhanismVaktsineerimise soovitused
Kliiniline programm
Ülevaade kliinilisest uuringustÜlevaade kliinise uuringu kõrvaltoimetest
PneumokokkhaigusHaigusriskSerotüüpide katvus
Annustamine ja manustamine
Annustamine ja manustamine
VideoVideodLisaKorduma kippuvad küsimusedKasulikud lingid
Annustamine, manustamine ja säilitamine1

• Resuspendeerimisaja minimeerimiseks tuleb süstlaid hoida külmkapis horisontaalasendis
• Lubatud manustada ühekordse annusena
• Pakendatud eeltäidetud süstlasse

Annustamine ja manustamisviis

Ainult intramuskulaarseks kasutamiseks.

Ettevalmistus

Ärge segage APEXXNAR®-i (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud)  teiste vaktsiinide/toodetega samas süstlas.

1. samm. Vaktsiini resuspendeerimine

Hoidke süstlit horisontaalselt pöidla ja nimetissõrme vahel ning loksutage hoolikalt, kuni süstla sisu on valge homogeenne suspensioon. Kui vaktsiini ei saa resuspendeerida, ei tohi seda kasutada.

2. samm. Visuaalne kontrollimine

Enne manustamist kontrollige vaktsiini visuaalselt suurte tahkete osakeste ja värvimuutuse suhtes. Kui vaktsiin sisaldab suuri tahkeid osakesi või on värvi muutnud, ei tohi seda kasutada. Kui vaktsiin ei ole valge homogeenne suspensioon, korrake 1. ja 2. sammu.

3. samm. Süstla kaitsekorgi eemaldamine

Hoides kinni Lueri lukustusadapterist, pöörake süstla kaitsekorki aeglaselt vastupäeva ja eemaldage see adapterilt.

Märkus. Tuleb hoolikalt jälgida, et süstla kaitsekorgi eemaldamisel ei vajutataks väljaulatuvale kolvivarrele.

4. samm. Steriilse nõela kinnitamine

Intramuskulaarseks manustamiseks ette nähtud nõela kinnitamiseks süstlile hoidke süstlit Lueri lukustusadapterist ja pöörake nõela päripäeva.

Manustamisviis

Ainult intramuskulaarseks kasutamiseks.
Iga 0,5 ml annus tuleb süstida intramuskulaarselt, kasutades kaasasoleva eeltäidetud süstla külge kinnitatud steriilset nõela.

Säilitamine

• Hoida külmkapis (2 °C...8 °C). 
• Resuspendeerimisaja lühendamiseks tuleb süstleid hoida külmkapis horisontaalasendis
• Mitte lasta külmuda. Kui vaktsiin on külmunud, tuleb see hävitada. Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) tuleb manustada niipea kui võimalik pärast külmkapist väljavõtmist
• Stabiilsusandmete kohaselt säilib vaktsiin 96 tundi temperatuuril 8 °C...25 °C või 72 tundi temperatuuril 0 °C...2 °C. Pärast nende aegade möödumist tuleb
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) ära kasutada või hävitada. Sellised andmed on vajalikud tervishoiutöötajatele käitumisjuhisteks ajutiste temperatuuri kõikumiste korral. 
• Eeltäidetud süstla kaitsekork ja kold ei ole valmistatud looduslikust kummilateksist
APEXXNAR®-i (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) kõlblikkusaeg on 24 kuud

Viide
1.
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) SPC 12.2022

▼Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teatada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.
APEXXNAR® - süstesuspensioon süstlis (Pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) Retseptiravim N1. Näidustused: 18-aastaste ja vanemate isikute aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae põhjustatud invasiivse haiguse ja kopsupõletiku vastu. APEXXNAR®-i (Pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) kasutamisel tuleb jälgida ametlikke soovitusi. Müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brüssel, Belgia. Täiendav teave müügiloa hoidja Eesti esindusest: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal, Tammsaare tee 47, tel: +372 666 7500. Ravimi omaduste kokkuvõte 12.2022.


PP-PNR-EST-0024 materjal kinnitatud mai 2023

Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest kõrvaltoimetest teatada www.ravimiamet.ee kaudu.


Kõrvaltoimetest saab teatada ka​​​​​​​ siit.

PfizerPro kontoPfizerPro Account

Ligipääsuks täiendavatele materjalidele ja teabele Pfizeri ravimite ja vaktsiinide kohta.

SisenegeRegistreerugeKontoLogi välja

See leht on mõeldud ainult Eestis registreeritud tervishoiutöötajatele. 

 

See veebileht kuulub Pfizer Eestile.

 

Autoriõigused © 2022 Pfizer Limited. Kõik õigused kaitstud.

 

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal A.H.Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti

GCMA PP-UNP-EST-0112

Olete lahkumas PfizerPro Eesti veebilehelt.

Olete suunatud välisele veebilehele:
Pöörame teie tähelepanu asjaolule, et kolmanda osapoole veebileht ei ole kontrollitav PfizerPro Eesti poolt ja talle ei laiene Pfizerpro.ee privaatsustingimused.
Tänan, et külastasite Pfizerpro.ee veebilehte.

PP-UNP-EST-0085. November 2021​​​​​​​