Sellel lehel olev teave on mõeldud ainult Eestis registreeritud tervishoiutöötajatele.

Search

Menu

Close

SisenegeLogi välja
Meie ravimidRavivaldkonnadKontaktVõta Meiega ÜhendustKontaktPfizeri meditsiiniline informatsioon

Kõrvaltoimetest teatamise info leiab lehekülje alumisest osast.

Link

Menu

Close

APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud)
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud)ToimemehhanismVaktsineerimise soovitused
Kliiniline programm
Ülevaade kliinilisest uuringustÜlevaade kliinise uuringu kõrvaltoimetest
PneumokokkhaigusHaigusriskSerotüüpide katvus
Annustamine ja manustamine
Annustamine ja manustamine
VideoVideodLisaKorduma kippuvad küsimusedKasulikud lingid

Kuidas vastata patsiendi küsimustele?

Korduma kippuvad küsimused pneumokokk-pneumoonia ja APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) vaktsiini kohta
Mis on pneumokokk-kopsupõletik?
Pneumokokk-kopsupõletik on potentsiaalselt tõsine haigus, mida põhjustab bakter Streptococcus pneumoniae. Pneumokokk-kopsupõletiku võite saada igal pool ja igal ajal.1,2
Isegi kui olete terve 65-aastane või 18-aastane, kellel on teatud kroonilised haigusseisundid, võib teil olla suurem risk haigestuda pneumokokk-kopsupõletikku.1,3
Kui tõsine haigus see on?
Pneumokokk-kopsupõletik ei ole külmetus ega gripp. See on bakteriaalne kopsuhaigus, gripp ja külmetus on põhjustatud viirustest.1,4,5 Sümptomid võivad tekkida kiiresti ja väljenduda köha, väsimuse, kõrge palaviku, külmavärinate ja valuga rinnus koos hingamisraskusega.1,6
Kellel on suurem risk pneumokoki kopsupõletiku tekkeks?
65-aastastel ja vanematel inimestel on suurem risk pneumokokk-kopsupõletiku tekkeks, isegi kui nad on terved. 18-aastastel ja vanematel inimestel, kellel on teatud kroonilised haigused, sealhulgas astma, krooniline kopsuhaigus, krooniline südamehaigus ja diabeet, on samuti suurenenud risk pneumokokk-kopsupõletiku tekkeks.1,3
Kas saan midagi ära teha, et seda ära hoida?
Vaktsineerimine on oluline viis kaitsta end pneumokokk-kopsupõletiku eest.7
Isegi kui teid on juba vaktsineeritud mõne teise pneumokoki vaktsiiniga, võib APEXXNAR®-i (pneumokokk-polüsahhariidide  konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) pakkuda täiendavat kaitset.8
Mis on APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide  konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud)?
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide  konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) on vaktsiin, mis on heaks kiidetud 18-aastastele ja vanematele täiskasvanutele kopsupõletiku ja vaktsiinis sisalduva 20 Streptococcus pneumoniae tüve põhjustatud invasiivse haiguse ennetamiseks.8
Kas APEXXNAR ®-il (pneumokokk-polüsahhariidide  konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) on ravimi kõrvaltoimeid?
Nagu kõigi vaktsiinide puhul, võib ka APEXXNAR®-i (pneumokokk-polüsahhariidide  konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) kasutamisel tekkida kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 18-aastastel ja vanematel täiskasvanutel olid kõige sagedasemad kõrvaltoimed süstekoha valu ja hellus, lihasvalu, väsimus, peavalu ja liigesevalu.8
Kellele on APEXXNAR®(pneumokokk-polüsahhariidide  konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) mõeldud?
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) on heaks kiidetud kasutamiseks 18-aastastel ja vanematel täiskasvanutel.8

Täiskasvanute soovituslik vanuseline vaktsineerimiskava9
VAKTSINEERIMINE 19-26 a 27-49 a 50-64 a ≥ 65 a Annuste arv ja intervallid
Pneumokokk-nakkus
(PCV13, PCV20, PPCV23)
Kuni 64-aastastele riskirühma täiskasvanutele 65+ inimestele
  • Kuni 64-aastaste riskirühma täiskasvanutele ja 65+ inimestele: PCV13 ja minimaalselt 8-nädalase intervalliga PPCV23 või PCV20
    1 doos
  • 65+ riskirühma täiskasvanutele: PCV13 ja minimaalselt 8-nädalase intervalliga PPCV23 ning 5-aastase intervalliga PPCV23 või PCV20 1 doos
Keda ei tohiks APEXXNAR®-iga (pneumokokk-polüsahhariidide  konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) vaktsineerida?
APEXXNAR®-i (pneumokokk-polüsahhariidide  konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) ei tohi manustada kellelegi, kellel on anamneesis tõsine allergiline reaktsioon mis tahes vaktsiinis sisalduva komponendi või difteeria toksoidi suhtes.8

Viited
1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Factsheet about pneumococcal disease. Accessed January 14, 2022. https://www.ecdc.europa.eu/en/pneumococcal-disease/facts
2. Jain S, Self WH, Wunderink RG, et al; for the CDC EPID Study Team. Community-acquired pneumonia requiring hospitalization among U.S. adults. N Eng J Med. 2015;373(5):415-427.
3. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024.
4. National Health Service. Health A-Z: Common cold. Reviewed February 4, 2021. Accessed December 14, 2021. https://www.nhs.uk/conditions/common-cold
5. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Why do I need a flu vaccine every year? Published 2016. Accessed February 8, 2022. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/healthtopics/seasonal_influenza/PublishingImages/Infographic-influenza-why-do-I-need-flu-vaccine-every-year.png
6. World Health Organization (WHO). Pneumonia. Accessed February 10, 2022. https://www.who.int/health-topics/pneumonia#tab=tab_2
7. National Health Service. Vaccinations: pneumococcal vaccine. Accessed January 14, 2022. https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/pneumococcal-vaccination/
8.
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) SPC 12.2022
9.
Terviseamet 12/04/2023 Ajakava | ta.vaktsineeri.ee

▼Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teatada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.
APEXXNAR® - süstesuspensioon süstlis (Pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) Retseptiravim N1. Näidustused: 18-aastaste ja vanemate isikute aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae põhjustatud invasiivse haiguse ja kopsupõletiku vastu. APEXXNAR®-i (Pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) kasutamisel tuleb jälgida ametlikke soovitusi. Müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brüssel, Belgia. Täiendav teave müügiloa hoidja Eesti esindusest: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal, Tammsaare tee 47, tel: +372 666 7500. Ravimi omaduste kokkuvõte 12.2022.


PP-PNR-EST-0024 materjal kinnitatud mai 2023

Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest kõrvaltoimetest teatada www.ravimiamet.ee kaudu.


Kõrvaltoimetest saab teatada ka​​​​​​​ siit.

PfizerPro kontoPfizerPro Account

Ligipääsuks täiendavatele materjalidele ja teabele Pfizeri ravimite ja vaktsiinide kohta.

SisenegeRegistreerugeKontoLogi välja

See leht on mõeldud ainult Eestis registreeritud tervishoiutöötajatele. 

 

See veebileht kuulub Pfizer Eestile.

 

Autoriõigused © 2022 Pfizer Limited. Kõik õigused kaitstud.

 

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal A.H.Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti

GCMA PP-UNP-EST-0112

Olete lahkumas PfizerPro Eesti veebilehelt.

Olete suunatud välisele veebilehele:
Pöörame teie tähelepanu asjaolule, et kolmanda osapoole veebileht ei ole kontrollitav PfizerPro Eesti poolt ja talle ei laiene Pfizerpro.ee privaatsustingimused.
Tänan, et külastasite Pfizerpro.ee veebilehte.

PP-UNP-EST-0085. November 2021​​​​​​​