Sellel lehel olev teave on mõeldud ainult Eestis registreeritud tervishoiutöötajatele.

Search

Menu

Close

SisenegeLogi välja
Meie ravimidRavivaldkonnadKontaktVõta Meiega ÜhendustKontaktPfizeri meditsiiniline informatsioon

Kõrvaltoimetest teatamise info leiab lehekülje alumisest osast.

Link

Menu

Close

APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud)
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud)ToimemehhanismVaktsineerimise soovitused
Kliiniline programm
Ülevaade kliinilisest uuringustÜlevaade kliinise uuringu kõrvaltoimetest
PneumokokkhaigusHaigusriskSerotüüpide katvus
Annustamine ja manustamine
Annustamine ja manustamine
VideoVideodLisaKorduma kippuvad küsimusedKasulikud lingid
Hospitaliseerimise suurenenud risk täiskasvanutel1,2Vanus, teatud haigusseisund ja käitumusharjumused tõstavad pneumokokkhaiguste tekke ja sellega seotud hospitaliseerimise riski1-3Haiglaravi vajavate pneumokokk-kopspõletiku patsientide määr vanuse ja riskide järgi USAs 2013-20152*

USA krooniliste haigustega täiskasvanute hulka kuulusid need, kes olid immuunkompetentsed ühe või enama kroonilise haigusseisundiga. Tervete täiskasvanute hulka kuulusid need, kellel ei olnud tõendeid kõrge riskiga või riskiga seisundite kohta.1 Krooniliste haiguste hulka kuulusid: alkoholism, astma, kroonilised südame-veresoonkonna haigused, kroonilised maksahaigused, kroonilised kopsuhaigused, diabeet ja suitsetamine.2 Immuunpuudulikud seisundid: funktsionaalne/anatoomiline asplenia, HIV, krooniline neerupuudulikkus, nefrootiline sündroom, immunosupressant ravi, pahaloomuline kasvaja, elundi siirdamine, pikaajaline suukaudsete steroidide kasutamine, kaasasündinud immuunpuudulikkus ja valgete vereliblede haigus2

Penumokokkhaigus

Viited
1. Pelton SI, Bornheimer R, Doroff R, Shea KM, Sato R, Weycker D. Decline in pneumococcal disease attenuated in older adults and those with comorbidities following universal childhood PCV13 immunization. Clin Infect Dis. 2019;68(11):1831-1838.
2. Pelton SI, Bornheimer R, Doroff R, Shea KM, Sato R, Weycker D. Decline in pneumococcal disease attenuated in older adults and those with comorbidities following universal childhood PCV13 immunization: Online supplement. Clin Infect Dis. 2019. Accessed September 15, 2021. https://academic.oup.com/cid/article/68/11/1831/5103915#supplementary-data
3. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024.
4.
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) SPC 12.2022

▼Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teatada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.
APEXXNAR® - süstesuspensioon süstlis (Pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) Retseptiravim N1. Näidustused: 18-aastaste ja vanemate isikute aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae põhjustatud invasiivse haiguse ja kopsupõletiku vastu. APEXXNAR®-i (Pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) kasutamisel tuleb jälgida ametlikke soovitusi. Müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brüssel, Belgia. Täiendav teave müügiloa hoidja Eesti esindusest: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal, Tammsaare tee 47, tel: +372 666 7500. Ravimi omaduste kokkuvõte 12.2022.


PP-PNR-EST-0024 materjal kinnitatud mai 2023

Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest kõrvaltoimetest teatada www.ravimiamet.ee kaudu.


Kõrvaltoimetest saab teatada ka​​​​​​​ siit.

PfizerPro kontoPfizerPro Account

Ligipääsuks täiendavatele materjalidele ja teabele Pfizeri ravimite ja vaktsiinide kohta.

SisenegeRegistreerugeKontoLogi välja

See leht on mõeldud ainult Eestis registreeritud tervishoiutöötajatele. 

 

See veebileht kuulub Pfizer Eestile.

 

Autoriõigused © 2022 Pfizer Limited. Kõik õigused kaitstud.

 

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal A.H.Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti

GCMA PP-UNP-EST-0112

Olete lahkumas PfizerPro Eesti veebilehelt.

Olete suunatud välisele veebilehele:
Pöörame teie tähelepanu asjaolule, et kolmanda osapoole veebileht ei ole kontrollitav PfizerPro Eesti poolt ja talle ei laiene Pfizerpro.ee privaatsustingimused.
Tänan, et külastasite Pfizerpro.ee veebilehte.

PP-UNP-EST-0085. November 2021​​​​​​​