See lehekülg on mõeldud ainult Eestis tegutsevatele tervishoiutöötajatele.

Search

Menu

Close

Logi sisseLogi välja
Meie ravimidVõta meiega ühendustVõta meiega ühendustKontakt andmedPfizer medical information
Link

Menu

Close

APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud)APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud)ToimemehhanismVaktsineerimise soovitusedKliiniline programmÜlevaade kliinilisest uuringustÜlevaade kliinise uuringu kõrvaltoimetestPneumokokkhaigusHaigusriskSerotüüpide katvusAnnustamine ja manustamineAnnustamine ja manustamineVideoVideodLisaKorduma kippuvad küsimusedKasulikud lingid
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) kõrvaltoimed1
Organsüsteemi klass Väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)
Immuunsüsteemi häired Aeg-ajalt: ülitundlikkusreaktsioon, sh näoturse, hingeldus, bronhospasm
Närvisüsteemi häired Väga sage: peavalu
Seedetrakti häired Aeg-ajalt: kõhulahtisus,* iiveldus, oksendamine*
Naha ja nahaaluskoe kahjustused Aeg-ajalt: lööve,* angioödeem
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid Väga sage: valu/hellus vaktsineerimiskohas, väsimus

Sage: vaktsineerimiskoha induratsioon/turse,* vaktsineerimiskoha erüteem,* püreksia

Aeg-ajalt: vaktsineerimiskoha kihelus, lümfadenopaatia, vaktsineerimiskoha urtikaaria, külmavärinad*

Kuna APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) sisaldab samu 13 serotüübispetsiifilist polüsahhariidkapsli konjugaati ja samu vaktsiini saajaid nagu
Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud),
on Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) puhul juba tuvastatud kõrvaltoimed üle võetud ka APEXXNAR®-i (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) puhul. Täiskasvanutel läbiviidud APEXXNAR®-i (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) uuringute ohutusandmete läbivaatamisel ei tuvastatud uusi kõrvaltoimeid.

* Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) kliinilistes uuringutes teatatud sündmus, mille esinemissagedus oli "väga sage" (>1/10).
† Sündmus, millest teatati spontaanselt Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin,
13-valentne, adsorbeeritud)
turustamisjärgselt; seetõttu oli sagedus "pole teada".
‡ Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) kliinilistes uuringutes kirjeldatud sündmus kui "vaktsineerimiskoha piirkonnas lokaliseeritud lümfadenopaatia" sagedusega "aeg-ajalt" (≥1/1000 kuni <1/100).

Kliiniline programm

Viited
1.
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) SPC 12.2022
2. Froes F, Roche N, Blasi F. Pneumococcal vaccination and chronic respiratory diseases. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:3457-3468.
3. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024. 

▼Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teatada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.
APEXXNAR® - süstesuspensioon süstlis (Pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) Retseptiravim N1. Näidustused: 18-aastaste ja vanemate isikute aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae põhjustatud invasiivse haiguse ja kopsupõletiku vastu. APEXXNAR®-i (Pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) kasutamisel tuleb jälgida ametlikke soovitusi. Müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brüssel, Belgia. Täiendav teave müügiloa hoidja Eesti esindusest: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal, Tammsaare tee 47, tel: +372 666 7500. Ravimi omaduste kokkuvõte 12.2022.


Prevenar 13® süstesuspensioon (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) Näidustused: imikute, laste ja noorukite vanuses 6 nädalat kuni 17 aastat aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae põhjustatud invasiivse haiguse, kopsupõletiku ja ägeda keskkõrvapõletiku vastu. Üle 18-aastaste täiskasvanute ja eakate inimeste aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae põhjustatud invasiivse haiguse ja kopsupõletiku vastu. Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) kasutamine tuleb määrata kindlaks ametlike soovituste põhjal, arvestades invasiivse haiguse ja kopsupõletiku riski eri vanuserühmadele, kaasuvaid haigusi ja serotüübi epidemioloogiat erinevates geograafilistes piirkondades. Müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brüssel, Belgia. Täiendav teave müügiloa hoidja Eesti esindusest: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal, Tammsaare tee 47, tel: +372 666 7500. Ravimi omaduste kokkuvõte 11.2020.


PP-PNR-EST-0024 materjal kinnitatud mai 2023

Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest kõrvaltoimetest teatada www.ravimiamet.ee kaudu.


Kõrvaltoimetest saab teatada ka​​​​​​​ siit.

PfizerPro kontoPfizerPro Account

Ligipääsuks täiendavatele materjalidele ja teabele Pfizeri ravimite ja vaktsiinide kohta.

SisenegeRegistreerugeKontoLogi välja

See leht on mõeldud ainult Eestis registreeritud tervishoiutöötajatele. 

 

See veebileht kuulub Pfizer Eestile.

 

Autoriõigused © 2022 Pfizer Limited. Kõik õigused kaitstud.

 

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal A.H.Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti

GCMA PP-UNP-EST-0112

Olete lahkumas PfizerPro Eesti veebilehelt.

Olete suunatud välisele veebilehele:
Pöörame teie tähelepanu asjaolule, et kolmanda osapoole veebileht ei ole kontrollitav PfizerPro Eesti poolt ja talle ei laiene Pfizerpro.ee privaatsustingimused.
Tänan, et külastasite Pfizerpro.ee veebilehte.

PP-UNP-EST-0085. November 2021​​​​​​​