Sellel lehel olev teave on mõeldud ainult Eestis registreeritud tervishoiutöötajatele.

Search

Menu

Close

SisenegeLogi välja
Meie ravimidRavivaldkonnadKontaktVõta Meiega ÜhendustKontaktPfizeri meditsiiniline informatsioon

Kõrvaltoimetest teatamise info leiab lehekülje alumisest osast.

Link

Menu

Close

APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud)
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud)ToimemehhanismVaktsineerimise soovitused
Kliiniline programm
Ülevaade kliinilisest uuringustÜlevaade kliinise uuringu kõrvaltoimetest
PneumokokkhaigusHaigusriskSerotüüpide katvus
Annustamine ja manustamine
Annustamine ja manustamine
VideoVideodLisaKorduma kippuvad küsimusedKasulikud lingid
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) kõrvaltoimed1
Organsüsteemi klass Väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)
Immuunsüsteemi häired Aeg-ajalt: ülitundlikkusreaktsioon, sh näoturse, hingeldus, bronhospasm
Närvisüsteemi häired Väga sage: peavalu
Seedetrakti häired Aeg-ajalt: kõhulahtisus,* iiveldus, oksendamine*
Naha ja nahaaluskoe kahjustused Aeg-ajalt: lööve,* angioödeem
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid Väga sage: valu/hellus vaktsineerimiskohas, väsimus

Sage: vaktsineerimiskoha induratsioon/turse,* vaktsineerimiskoha erüteem,* püreksia

Aeg-ajalt: vaktsineerimiskoha kihelus, lümfadenopaatia, vaktsineerimiskoha urtikaaria, külmavärinad*

Kuna APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) sisaldab samu 13 serotüübispetsiifilist polüsahhariidkapsli konjugaati ja samu vaktsiini saajaid nagu
Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud),
on Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) puhul juba tuvastatud kõrvaltoimed üle võetud ka APEXXNAR®-i (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) puhul. Täiskasvanutel läbiviidud APEXXNAR®-i (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) uuringute ohutusandmete läbivaatamisel ei tuvastatud uusi kõrvaltoimeid.

* Prevenar 13®(pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) kliinilistes uuringutes teatatud sündmus, mille esinemissagedus oli "väga sage" (>1/10).
† Sündmus, millest teatati spontaanselt Prevenar 13®(pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin,
13-valentne, adsorbeeritud) turustamisjärgselt; seetõttu oli sagedus "pole teada".
‡ Prevenar 13®(pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) kliinilistes uuringutes kirjeldatud sündmus kui "vaktsineerimiskoha piirkonnas lokaliseeritud lümfadenopaatia" sagedusega "aeg-ajalt" (≥1/1000 kuni <1/100).

Kliiniline programm

Viited
1.
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) SPC 12.2022
2. Froes F, Roche N, Blasi F. Pneumococcal vaccination and chronic respiratory diseases. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:3457-3468.
3. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024. 

▼Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teatada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.
APEXXNAR® - süstesuspensioon süstlis (Pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) Retseptiravim N1. Näidustused: 18-aastaste ja vanemate isikute aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae põhjustatud invasiivse haiguse ja kopsupõletiku vastu. APEXXNAR®-i (Pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) kasutamisel tuleb jälgida ametlikke soovitusi. Müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brüssel, Belgia. Täiendav teave müügiloa hoidja Eesti esindusest: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal, Tammsaare tee 47, tel: +372 666 7500. Ravimi omaduste kokkuvõte 12.2022.


Prevenar 13® süstesuspensioon (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) Näidustused: imikute, laste ja noorukite vanuses 6 nädalat kuni 17 aastat aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae põhjustatud invasiivse haiguse, kopsupõletiku ja ägeda keskkõrvapõletiku vastu. Üle 18-aastaste täiskasvanute ja eakate inimeste aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae põhjustatud invasiivse haiguse ja kopsupõletiku vastu. Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) kasutamine tuleb määrata kindlaks ametlike soovituste põhjal, arvestades invasiivse haiguse ja kopsupõletiku riski eri vanuserühmadele, kaasuvaid haigusi ja serotüübi epidemioloogiat erinevates geograafilistes piirkondades. Müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brüssel, Belgia. Täiendav teave müügiloa hoidja Eesti esindusest: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal, Tammsaare tee 47, tel: +372 666 7500. Ravimi omaduste kokkuvõte 11.2020.


PP-PNR-EST-0024 materjal kinnitatud mai 2023

Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest kõrvaltoimetest teatada www.ravimiamet.ee kaudu.


Kõrvaltoimetest saab teatada ka​​​​​​​ siit.

PfizerPro kontoPfizerPro Account

Ligipääsuks täiendavatele materjalidele ja teabele Pfizeri ravimite ja vaktsiinide kohta.

SisenegeRegistreerugeKontoLogi välja

See leht on mõeldud ainult Eestis registreeritud tervishoiutöötajatele. 

 

See veebileht kuulub Pfizer Eestile.

 

Autoriõigused © 2022 Pfizer Limited. Kõik õigused kaitstud.

 

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal A.H.Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti

GCMA PP-UNP-EST-0112

Olete lahkumas PfizerPro Eesti veebilehelt.

Olete suunatud välisele veebilehele:
Pöörame teie tähelepanu asjaolule, et kolmanda osapoole veebileht ei ole kontrollitav PfizerPro Eesti poolt ja talle ei laiene Pfizerpro.ee privaatsustingimused.
Tänan, et külastasite Pfizerpro.ee veebilehte.

PP-UNP-EST-0085. November 2021​​​​​​​