Sellel lehel olev teave on mõeldud ainult Eestis registreeritud tervishoiutöötajatele.

Search

Menu

Close

SisenegeLogi välja
Meie ravimidRavivaldkonnadKontaktVõta Meiega ÜhendustKontaktPfizeri meditsiiniline informatsioon

Kõrvaltoimetest teatamise info leiab lehekülje alumisest osast.

Link

Menu

Close

APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud)
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud)ToimemehhanismVaktsineerimise soovitused
Kliiniline programm
Ülevaade kliinilisest uuringustÜlevaade kliinise uuringu kõrvaltoimetest
PneumokokkhaigusHaigusriskSerotüüpide katvus
Annustamine ja manustamine
Annustamine ja manustamine
VideoVideodLisaKorduma kippuvad küsimusedKasulikud lingid
APEXXNAR®-i (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) ohutust ja immunogeensust hinnati erinevas patsientide populatsioonis, kus oli ~6000 täiskasvanut1–4Uuriti pneumokokivaktsiini varem mittesaanud ja vaktsineeritud täiskasvanuid1
Uuringutesse kaasati terved või immuunkompetentsed stabiilsete haigusseisunditega isikud1
Loading
Pneumokoki vastu vaktsineerimata
Uuringu ülesehitus: pneumokokivaktsiini mittesaanud 18-aastased või vanemad täiskasvanud1 Uuringu tulemused: 18-aastased või vanemad, keda ei ole varem vaktsineeritud pneumokoki vaktsiiniga1

APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) näitas immunogeensuse mittehalvemust võrrelduna* Prevenar 13®-ga (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) ja  enamiku PPV23 jagatud serotüüpide suhtes1

Konkreetse serotüübi mittehalvemus loeti kinnitatuks, kui selle serotüübi GMT suhte APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) / Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin,13-valentne, adsorbeeritud); APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) / PPSV23 kahepoolse 95% CI alumine piir oli >0,5.

Immunogeensus APEXXNAR® -i(pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) 20 serotüübi suhtes, mõõdetuna varem vaktsiini mittesaanud 60-aastastel või vanematel täiskasvanutel

Example

Example

Varem pneumokoki vastu vaktsineeritudUuringu ülesehitus: Varem vaktsineeritud täiskasvanud vanuses 65 aastat või vanemad1

Varem pneumokoki vastu vaktsineeritud

Uuringu tulemused: Varem vaktsineeritud täiskasvanud vanuses 65 aastat või vanemad1

Kõik kohordis osalejad olid eelnevalt vaktsineeritud kas PPSV23 või Prevenar 13®-iga (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) või Prevenar 13®-ga (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud), millele järgnes PPSV23. Kõigile manustati ühekordne annus APEXXNAR®-i (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud), see osutus hästi talutavaks ja immunogeenseks, sõltumata eelnevast pneumokoki vaktsineerimise staatusest.

Uuringu tulemused: Varem vaktsineeritud täiskasvanud vanuses 65 aastat või vanemad1

Kõik kohordis osalejad olid eelnevalt vaktsineeritud kas PPSV23 või Prevenar 13®-iga (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) või Prevenar 13®-ga (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud), millele järgnes PPSV23. Kõigile manustati ühekordne annus APEXXNAR®-i (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud), see osutus hästi talutavaks ja immunogeenseks, sõltumata eelnevast pneumokoki vaktsineerimise staatusest.

OPA GMT-d vähenesid osalejatel, kes said PPSV23 ≥1 kuni ≤5 aastat varem, võrreldes osalejatega, kes said Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) vähemalt 6 kuud varem, ja võrreldes osalejatega,
kes said Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud), millele järgnes PPSV23 ja viimane PPSV23 annus vähemalt 1 aasta varem.

See randomiseeritud avatud kliiniline uuring kirjeldas APEXXNAR®-i (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) immuunvastuseid 65-aastastel ja vanematel täiskasvanutel, keda oli varem vaktsineeritud PPSV23, Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) või Prevenar 13®-ga (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud), millele järgnes PPSV23.

CI = usaldusvahemik; GMT = geomeetriline keskmine tiiter; IPD = invasiivne pneumokokkhaigus;
OPA = opsonofagotsüütiline aktiivsus; PCV13 = Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud); PPSV23 = 23-valentne pneumokokk polüsahhariidvaktsiin.

Kliiniline programmPatsiendi profiilid

Vaadake, miks teatud patsientidel võib olla suurem risk pneumokokkhaiguse tekkeks. 10

 Patsiendi profiilid Loading
Viited
1.
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) SPC 12.2022
2. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Accessed January 28, 2022. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03760146
3. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of 3 lots of 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Accessed January 28, 2022. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03828617
4. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal vaccine in adults 65 years of age or older with prior pneumococcal vaccination. Accessed January 28, 2022. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03835975
5.
Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) SPC 11.2020
6. Jansen AG, Rodenburg GD, van der Ende A, et al. Invasive pneumococcal disease among adults: associations among serotypes, disease characteristics, and outcome. Clin Infect Dis. 2009;49(2):e23-e29.
7. Hughes GJ, Wright LB, Chapman KE, Wilson D, Gorton R. Serotype-specific differences in short- and longer-term mortality following invasive pneumococcal disease. Epidemiol Infect. 2016;144(12):2654-2669.
8. Navarro-Torné A, Dias JG, Hruba F, et al. Risk factors for death from invasive pneumococcal disease, Europe, 2010. Emerg Infect Dis. 2015;21(3):417-425.
9. Danis K, Varon E, Lepoutre A, et al. Factors associated with severe nonmeningitis invasive pneumococcal disease in adults in France. Open Forum Infect Dis. 2019;6(12):ofz510.
10. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024.


▼Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teatada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.
APEXXNAR® - süstesuspensioon süstlis (Pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) Retseptiravim N1. Näidustused: 18-aastaste ja vanemate isikute aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae põhjustatud invasiivse haiguse ja kopsupõletiku vastu. APEXXNAR®-i (Pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) kasutamisel tuleb jälgida ametlikke soovitusi. Müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brüssel, Belgia. Täiendav teave müügiloa hoidja Eesti esindusest: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal, Tammsaare tee 47, tel: +372 666 7500. Ravimi omaduste kokkuvõte 12.2022.


Prevenar 13® süstesuspensioon (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) Näidustused: imikute, laste ja noorukite vanuses 6 nädalat kuni 17 aastat aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae põhjustatud invasiivse haiguse, kopsupõletiku ja ägeda keskkõrvapõletiku vastu. Üle 18-aastaste täiskasvanute ja eakate inimeste aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae põhjustatud invasiivse haiguse ja kopsupõletiku vastu. Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) kasutamine tuleb määrata kindlaks ametlike soovituste põhjal, arvestades invasiivse haiguse ja kopsupõletiku riski eri vanuserühmadele, kaasuvaid haigusi ja serotüübi epidemioloogiat erinevates geograafilistes piirkondades. Müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brüssel, Belgia. Täiendav teave müügiloa hoidja Eesti esindusest: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal, Tammsaare tee 47, tel: +372 666 7500. Ravimi omaduste kokkuvõte 11.2020.


PP-PNR-EST-0024 materjal kinnitatud mai 2023

Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest kõrvaltoimetest teatada www.ravimiamet.ee kaudu.


Kõrvaltoimetest saab teatada ka​​​​​​​ siit.

PfizerPro kontoPfizerPro Account

Ligipääsuks täiendavatele materjalidele ja teabele Pfizeri ravimite ja vaktsiinide kohta.

SisenegeRegistreerugeKontoLogi välja

See leht on mõeldud ainult Eestis registreeritud tervishoiutöötajatele. 

 

See veebileht kuulub Pfizer Eestile.

 

Autoriõigused © 2022 Pfizer Limited. Kõik õigused kaitstud.

 

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal A.H.Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti

GCMA PP-UNP-EST-0112

Olete lahkumas PfizerPro Eesti veebilehelt.

Olete suunatud välisele veebilehele:
Pöörame teie tähelepanu asjaolule, et kolmanda osapoole veebileht ei ole kontrollitav PfizerPro Eesti poolt ja talle ei laiene Pfizerpro.ee privaatsustingimused.
Tänan, et külastasite Pfizerpro.ee veebilehte.

PP-UNP-EST-0085. November 2021​​​​​​​