See lehekülg on mõeldud ainult Eestis tegutsevatele tervishoiutöötajatele.

Search

Menu

Close

Logi sisseLogi välja
Meie ravimidVõta meiega ühendustVõta meiega ühendustKontakt andmedPfizer medical information
Link

Menu

Close

APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud)APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud)ToimemehhanismVaktsineerimise soovitusedKliiniline programmÜlevaade kliinilisest uuringustÜlevaade kliinise uuringu kõrvaltoimetestPneumokokkhaigusHaigusriskSerotüüpide katvusAnnustamine ja manustamineAnnustamine ja manustamineVideoVideodLisaKorduma kippuvad küsimusedKasulikud lingid
APEXXNAR®-i (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) ohutust ja immunogeensust hinnati erinevas patsientide populatsioonis, kus oli ~6000 täiskasvanut1–4Uuriti pneumokokivaktsiini varem mittesaanud ja vaktsineeritud täiskasvanuid1
Uuringutesse kaasati terved või immuunkompetentsed stabiilsete haigusseisunditega isikud1
Loading
Pneumokoki vastu vaktsineerimata
Uuringu ülesehitus: pneumokokivaktsiini mittesaanud 18-aastased või vanemad täiskasvanud1 Uuringu tulemused: 18-aastased või vanemad, keda ei ole varem vaktsineeritud pneumokoki vaktsiiniga1

APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) näitas immunogeensuse mittehalvemust võrrelduna* Prevenar 13®-ga (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) ja  enamiku PPV23 jagatud serotüüpide suhtes1

Konkreetse serotüübi mittehalvemus loeti kinnitatuks, kui selle serotüübi GMT suhte APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) / Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin,13-valentne, adsorbeeritud); APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) / PPSV23 kahepoolse 95% CI alumine piir oli >0,5.

Immunogeensus APEXXNAR® -i (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) 20 serotüübi suhtes, mõõdetuna varem vaktsiini mittesaanud 60-aastastel või vanematel täiskasvanutel

Example

Example

Varem pneumokoki vastu vaktsineeritudUuringu ülesehitus: Varem vaktsineeritud täiskasvanud vanuses 65 aastat või vanemad1

Varem pneumokoki vastu vaktsineeritud

Uuringu tulemused: Varem vaktsineeritud täiskasvanud vanuses 65 aastat või vanemad1

Kõik kohordis osalejad olid eelnevalt vaktsineeritud kas PPSV23 või Prevenar 13®-iga (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) või Prevenar 13®-ga (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud), millele järgnes PPSV23. Kõigile manustati ühekordne annus APEXXNAR®-i (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud), see osutus hästi talutavaks ja immunogeenseks, sõltumata eelnevast pneumokoki vaktsineerimise staatusest.

Uuringu tulemused: Varem vaktsineeritud täiskasvanud vanuses 65 aastat või vanemad1

Kõik kohordis osalejad olid eelnevalt vaktsineeritud kas PPSV23 või Prevenar 13®-iga (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) või Prevenar 13®-ga (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud), millele järgnes PPSV23. Kõigile manustati ühekordne annus APEXXNAR®-i (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud), see osutus hästi talutavaks ja immunogeenseks, sõltumata eelnevast pneumokoki vaktsineerimise staatusest.

OPA GMT-d vähenesid osalejatel, kes said PPSV23 ≥1 kuni ≤5 aastat varem, võrreldes osalejatega, kes said Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) vähemalt 6 kuud varem, ja võrreldes osalejatega,
kes said Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud), millele järgnes PPSV23 ja viimane PPSV23 annus vähemalt 1 aasta varem.

See randomiseeritud avatud kliiniline uuring kirjeldas APEXXNAR®-i (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) immuunvastuseid 65-aastastel ja vanematel täiskasvanutel, keda oli varem vaktsineeritud PPSV23, Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) või Prevenar 13®-ga (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud), millele järgnes PPSV23.

CI = usaldusvahemik; GMT = geomeetriline keskmine tiiter; IPD = invasiivne pneumokokkhaigus;
OPA = opsonofagotsüütiline aktiivsus; PCV13 = Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud); PPSV23 = 23-valentne pneumokokk polüsahhariidvaktsiin.

Kliiniline programmPatsiendi profiilid

Vaadake, miks teatud patsientidel võib olla suurem risk pneumokokkhaiguse tekkeks. 10

 Patsiendi profiilid Loading
Viited
1.
APEXXNAR® (pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) SPC 12.2022
2. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Accessed January 28, 2022. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03760146
3. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of 3 lots of 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Accessed January 28, 2022. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03828617
4. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal vaccine in adults 65 years of age or older with prior pneumococcal vaccination. Accessed January 28, 2022. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03835975
5.
Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) SPC 11.2020
6. Jansen AG, Rodenburg GD, van der Ende A, et al. Invasive pneumococcal disease among adults: associations among serotypes, disease characteristics, and outcome. Clin Infect Dis. 2009;49(2):e23-e29.
7. Hughes GJ, Wright LB, Chapman KE, Wilson D, Gorton R. Serotype-specific differences in short- and longer-term mortality following invasive pneumococcal disease. Epidemiol Infect. 2016;144(12):2654-2669.
8. Navarro-Torné A, Dias JG, Hruba F, et al. Risk factors for death from invasive pneumococcal disease, Europe, 2010. Emerg Infect Dis. 2015;21(3):417-425.
9. Danis K, Varon E, Lepoutre A, et al. Factors associated with severe nonmeningitis invasive pneumococcal disease in adults in France. Open Forum Infect Dis. 2019;6(12):ofz510.
10. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024.


▼Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teatada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.
APEXXNAR® - süstesuspensioon süstlis (Pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) Retseptiravim N1. Näidustused: 18-aastaste ja vanemate isikute aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae põhjustatud invasiivse haiguse ja kopsupõletiku vastu. APEXXNAR®-i (Pneumokokk-polüsahhariidide konjugaatvaktsiin, 20-valentne, adsorbeeritud) kasutamisel tuleb jälgida ametlikke soovitusi. Müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brüssel, Belgia. Täiendav teave müügiloa hoidja Eesti esindusest: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal, Tammsaare tee 47, tel: +372 666 7500. Ravimi omaduste kokkuvõte 12.2022.


Prevenar 13® süstesuspensioon (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) Näidustused: imikute, laste ja noorukite vanuses 6 nädalat kuni 17 aastat aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae põhjustatud invasiivse haiguse, kopsupõletiku ja ägeda keskkõrvapõletiku vastu. Üle 18-aastaste täiskasvanute ja eakate inimeste aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae põhjustatud invasiivse haiguse ja kopsupõletiku vastu. Prevenar 13® (pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin, 13-valentne, adsorbeeritud) kasutamine tuleb määrata kindlaks ametlike soovituste põhjal, arvestades invasiivse haiguse ja kopsupõletiku riski eri vanuserühmadele, kaasuvaid haigusi ja serotüübi epidemioloogiat erinevates geograafilistes piirkondades. Müügiloa hoidja: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brüssel, Belgia. Täiendav teave müügiloa hoidja Eesti esindusest: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal, Tammsaare tee 47, tel: +372 666 7500. Ravimi omaduste kokkuvõte 11.2020.


PP-PNR-EST-0024 materjal kinnitatud mai 2023

Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest kõrvaltoimetest teatada www.ravimiamet.ee kaudu.


Kõrvaltoimetest saab teatada ka​​​​​​​ siit.

PfizerPro kontoPfizerPro Account

Ligipääsuks täiendavatele materjalidele ja teabele Pfizeri ravimite ja vaktsiinide kohta.

SisenegeRegistreerugeKontoLogi välja

See leht on mõeldud ainult Eestis registreeritud tervishoiutöötajatele. 

 

See veebileht kuulub Pfizer Eestile.

 

Autoriõigused © 2022 Pfizer Limited. Kõik õigused kaitstud.

 

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal A.H.Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti

GCMA PP-UNP-EST-0112

Olete lahkumas PfizerPro Eesti veebilehelt.

Olete suunatud välisele veebilehele:
Pöörame teie tähelepanu asjaolule, et kolmanda osapoole veebileht ei ole kontrollitav PfizerPro Eesti poolt ja talle ei laiene Pfizerpro.ee privaatsustingimused.
Tänan, et külastasite Pfizerpro.ee veebilehte.

PP-UNP-EST-0085. November 2021​​​​​​​